Welzijn

Vitaliteit

Veel oudere werknemers en medewerkers met een langdurig dienstverband kunnen blijk geven van een verminderde vitaliteit op de werkplek. De oorzaak van dit verschijnsel is per individu verschillend. De gevolgen zijn vaak energieverlies en wrijvingen met collega’s en leidinggevenden. In een intensief bezinningsprogramma worden de deelnemers uitgenodigd om de oorzaken
van hun situatie te onderzoeken en belemmeringen op te ruimen die een oplossing in de weg kunnen staan.

Crisisinterventie

Een ernstig ongeval op de werkplek vraagt om een gedegen opvang en afhandeling. De inzet van een crisisteam, in zo’n situatie is dan ook onontbeerlijk. De gefaseerde opvang van slachtoffers, nabestaanden en ooggetuigen gebeurt volgens de beschrijving in het Handboek Crisisinterventie dat aan de deelnemers wordt uitgereikt.

Agressie op de werkplek

Wat is agressie ? Waarom wordt iemand agressief? Wat is mijn rol daarin? Hoe ga ik er het beste mee om? Agressie is niet iets om per se uit de weg te gaan op de werkplek. En in meer of mindere mate hebben we er allemaal wel eens mee te maken gehad. Vroegtijdig herkennen, zelfinzicht en de-escalatie technieken vormen de basis van dit programma.

Burnout

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’, bepleit prof. dr. Tinka Van Vuuren, om meer in te zetten op de vroegtijdige aanpak van werkstress. Volgens haar is het niet alleen van belang om de groep die kampt met deze klachten te behandelen, maar is vroegtijdig voorkomen juist essentieel.

Stress en dan met name werklast, niet zozeer werkdruk, vormt een groot risico maar het is vaak niet makkelijk om erover te praten. In ons programma willen wij je bewust laten worden van signalen en oorzaken van spanningen. Ook zal worden ingegaan op de effecten van (te)veel stress en hoe daarmee om te gaan, zowel zakelijk als privé. Dit programma is geschikt voor medewerkers zelf maar ook voor leidinggevenden om stress(klachten) tijdig te herkennen bij medewerkers om daarmee uitval te kunnen voorkomen.