Leiderschap

Participerend leiderschap

In de maatschappij van vandaag kan een organisatie niet meer alleen naar binnen gericht zijn. Er ontstaat een totaal-perspectief waarin organisaties zich bewust zijn van de buitenwereld en de invloed daarvan op de eigen organisatie. Dat betekent dat een organisatie bijna continu in beweging is en veranderingsbereid dient te zijn. Dit vraagt om ander leiderschap, met name om leiderschap die deze veranderprocessen kan initiëren en succesvol begeleiden. Traditioneel leiderschap is gebaseerd op controle, participerend leiderschap op vertrouwen. En vertrouwen is ja-zeggen.

Ontslag aanzeggen

Afscheid nemen van een medewerker is niet eenvoudig. Naast het arbeidsrechtelijke aspect speelt het intermenselijke en emotionele aspect een grote rol. Doorgaans is het aanzeggesprek iets waar leidinggevenden weinig ervaring mee hebben en tegen opzien. En toch is het soms onvermijdelijk. Weten wat je te wachten staat en voorbereid zijn maakt het mogelijk om op een menswaardige manier het dienstverband te beëindigen.

Volg je me nog ?

Om te kunnen leiden moet je weten wat je volgers van je verwachten. Deze open deur is het vertrekpunt van dit programma. Een bezinning op de vraag “Wat verwacht je zelf van je leidinggevende?” is de uitnodiging om in de huid van je medewerker te kruipen. Geweldloze communicatie, situationeel leiderschap en technieken uit Oosterse krijgskunsten (Aikido) vormen de basis voor dit programma

Innerlijk kompas

Het innerlijk kompas is een leergang voor senior leidinggevenden die een verdieping willen aanbrengen in de manier waarop zij vormgeven aan hun organisatie. Deze verdieping ontstaat door af te dalen in zichzelf en op zoek te gaan naar het “innerlijk kompas”.  Het innerlijk kompas is het diepste, richtinggevende principe. Deels onbewust en deels beïnvloed door de tijd waarin wij leven bepaalt het de beslissingen die wij nemen. De bewustwording van dit kompas en de eventuele herijking hiervan is de essentie van de leergang.

Leiderschapsvaardigheden

Leidinggeven is vak waar aanleg en vaardigheden even belangrijk zijn. En die vaardigheden kun je leren. Een goed verlopende vergadering is niet vanzelfsprekend. Net zo min als een inspirerend beoordelingsgesprek. Ook time-management en delegeren behoren tot de standaarduitrusting van elke leidinggevende. Organisaties met deskundige leiders zijn prettige organisatie om in te werken. Een duidelijk ingekaderde werkomgeving draagt bij aan de medewerker-tevredenheid. Het is aan de leidinggevende om die duidelijkheid te geven.

Visie en Strategie

Visie en strategie lijken woorden uit een ver verleden. Veel bedrijven hebben ontdekt dat een  meerjarig traject om een visie om te zetten in werkbare doelen te lang duurt. De omgeving verandert te snel. De wereld blijkt minder maakbaar te zijn dan men dacht.  Aanpassingsvermogen, wendbaarheid en creativiteit zijn de pijlers waarop veel bedrijven overleven. Dat vergt een ander houding van het management. Loslaten, faciliteren, luisteren, experimenteren, nieuwe wegen inslaan en vertrouwen (in plaats van controle) zijn de kenmerken van het nieuwe leidinggeven. Zo kan een strategie van maar drie maanden een visie van 10 jaar ondersteunen.