IFMS

IFMS is een evaluatief systeem dat gericht is op het verbeteren van kwaliteit van het individuele professionele handelen van medisch specialisten door, in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback (360˚ feedback), het eigen portfolio en de zelfreflectie te bespreken. Dit vertrouwelijke gesprek wordt gebruikt als input voor een individueel ontwikkelingsplan. In volgende gesprekken (uiterlijk iedere twee jaar) worden naast het bespreken van de nieuwe zelfreflectie, het bijgewerkte portfolio en de nieuwe omgevingsfeedback, de resultaten van het ontwikkelingsplan geëvalueerd en bijgesteld. IFMS is een systeem dat een medisch specialist inzicht geeft in de voortgang van diens leer-/ontwikkelingsproces en kwaliteitsverbetering en is een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Ook andere methoden dan de individuele aanpak kunnen gebruikt worden, zoals de groepsgewijze aanpak van IFMS of het gebruik van intervisie als middel om tot zelfreflectie te komen. Het belangrijkste doel blijft echter de individuele ontwikkeling van de medisch specialist.

Aanvullende informatie is op aanvraag beschikbaar.