Cultuur

Cultuurdragers

De cultuur of “the smell of the place” is een belangrijk aspect waarmee organisaties het verschil kunnen maken, zowel naar hun klanten als naar de arbeidsmarkt. Prijs (of salaris) bepalen niet meer exclusief de keus van de klant en de sollicitant. In een intensief, meerdaags programma waarin de leidinggevenden als cultuurdragers centraal staan, leren zij door zelfreflectie en wederzijdse spiegeling hoe zij hun cultuur kunnen vormgeven. Leiderschapswaarden en organisatiedoelen zijn daarbij de koersbepalende elementen.

Op verhaal komen

Elke organisatie is een boek waarin je kunt lezen… Mensen in een organisatie delen het verhaal van hun gemeenschappelijk verleden. Soms bewust, vaak onbewust. In dit programma vertellen de deelnemers via diverse werkvormen hun individuele verhalen (lees ervaringen, gedachten, dilemma’s). Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor een zoektocht naar een nieuw gezamenlijk verhaal.

Teamtaal

Teams vormen de raderen van elke organisatie. Communicatie binnen het team is de olie tussen die raderen. Als boodschap en intentie niet bij elkaar horen gaat de boodschap verloren. Vaak spelen thema’s als vertrouwen en veiligheid een belangrijke rol. Om boodschap en intentie bij elkaar te brengen werken de deelnemers in dit programma intensief met casuïstiek uit de eigen organisatie.