Alle verandering is groei.

Dagheraet helpt bij veranderen.

Mensen, teams en organisaties veranderen voortdurend.
Soms langzaam, soms snel, soms vrijwillig, soms gedwongen. En altijd is er het onbekende van de nieuwe situatie.
Vaak is die nieuwe situatie onduidelijk of onvoorspelbaar en ook niet altijd maakbaar.
Daarom is veranderen geen eenvoudig proces.
Dagheraet is een groep van multi-disciplinaire professionals, met kennis en ervaring in het begeleiden van veranderprocessen.
Wij richten ons op de “soft skills”. Dat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren bij alle veranderprocessen.
En de “harde kant” van de organisatie krijgt net zo goed onze aandacht, als daar de beperkingen vandaan komen.

Succesvol veranderen is “ja-zeggen”.

Ja-zeggen tegen het onbekende: loslaten van het “oude”, ruimte maken, de verrassing omarmen en de creativiteit zijn werk laten doen .
Vernieuwing begint symbolisch bij het aanbreken van de nieuwe dag: de dageraad
De oorspronkelijke spellling herinnert aan de momenten waarop we de Dagheraet nog konden ervaren in al zijn eenvoud en rijkdom; als de overgang van oud naar nieuw, de terugkeer van het licht en het begin van het ontwaken.

Een complexe wereld confronteert ons voortdurend met dilemma’s.

Het zijn de schijnbaar onverenigbare tegenstellingen waar Dagheraet de verbinding zoekt. Als onze binnenwereld geconfronteerd wordt met een buitenwereld die daarvan afwijkt, ontstaan de dilemma’s. Dilemma’s die een bron van inspiratie, bezieling en creativiteit kunnen zijn, als we de binnenwereld opnieuw kunnen verbinden met de buitenwereld. Het “ik” met de “ander”.

Een complex werkveld vraagt om een geïntegreerde aanpak.

Het aanbod van Dagheraet bestaat uit onderzoek, advies en uitvoering. Of het nu gaat om een organisatie-breed leiderschapsprogramma, een specifieke training of een individuele coaching. De programma’s zijn maatwerk en de onderdelen worden gekenmerkt door diepgang, reflectie en verbinding tussen medewerkers, leidinggevenden, en organisatie. En bovenal …… door de verbinding van het individu met zichzelf.